LUZIsegerUmístění: Lužická 1637/33, Praha 2

Narozena 03. 08. 1879
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Rankova 33
Transport AAu, č. 338 (27. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport AAz, č. 176 (04. 08. 1942, Terezín -> Malý Trostinec), ZAVRAŽDĚNA

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/123486-pavla-segerova/