Umístění: Praha 1, Břehová 202/4
Narozen 28. 10. 1909
Poslední bydliště před deportací: Praha V
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha V, Břehová 4
Transport AAt, č. 537 (23. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Em, č. 913 (01. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zavražděn 1945 Dachau

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/112957-ervin-pfeffer/