Umístění: Praha 7, Schnirchova 1353/7, v chodníku před domem (2011)
Narozen 14. 08. 1878
Poslední bydliště před deportací: Praha VII., M. Šternberkova 7
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha
Transport AAv, č. 287 (30. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport AAz, č. 568 (04. 08. 1942, Terezín -> Malý Trostinec),
ZAVRAŽDĚN V MALÉM TROSTINCI

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/134348-evzen-wiener/