Plat

Umístění: Platnéřská 1, Praha 1

Rozená Blochová, nar. 1924
Deportována do Terezína 1941
Přežila