Umístění: Praha 2, Na Bojišti 616/16, v chodníku před vchodem do domu
Nápis: ZDE BYDLELA FANY KLOMINKOVÁ, NAR. 1904
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA

Narozena 19. 09. 1904
Poslední bydliště před deportací: Praha XI
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha IX, Sladkovského nám. 2
Transport Au, č. 694 (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Cu, č. 666 (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim). Zavražděna

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/99628-fany-klominkova/