FINKUmístění: Seifertova 1042/14 , Praha 3 (2012)

Narozena 12. 03. 1883
Rodné příjmení: Fuchsová
Poslední bydliště před deportací: Praha XI
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XI, Lutherova 14
Transport AAt, č. 143 (23. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bc, č. 653 (25. 08. 1942, Terezín -> Malý Trostinec)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/83889-irma-finkova/