Umístění: CHODSKÁ 1696/6, PRAHA 2

Narozen 17. 05. 1931
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Hradecká 10
Transport AAw, č. 323 (03. 08. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Cs, č. 22 (26. 01. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zavražděn

Databáze holocaust