FleschMUmístění: Praha 1, Křížovnická 71/14

Narozen 18. 12. 1927
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Leimerova 8
Transport Dh, č. 465 (08. 07. 1943, Praha -> Terezín)
Transport Em, č. 40 (01. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zavražděn 09. 02. 1945 Dachau

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85056-ely-leo-flesch/