FleschMUmístění: Praha 1, Křížovnická 71/14

Narozen 13. 09. 1895
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Leimerova 8
Transport Dh, č. 463 (08. 07. 1943, Praha -> Terezín)
Transport Ek, č. 2429 (28. 09. 1944, Terezín -> Osvětim)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85063-josef-flesch/