FleschMUmístění: Praha 1, Křížovnická 71/14

Narozena 22. 06. 1894
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Leimerova 8
Transport Dh, č. 466 (08. 07. 1943, Praha -> Terezín)
Transport Eo, č. 271 (06. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zavraždněna

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85058-fryda-fleschova/