MAN34Mánesova 34, Praha 2

Rozená Müllerová, nar. 1922.
Transportována do Terezína 1942
Přežila