GerzonMUmístění: Praha 1, Dlouhá 720/46Gerson

Narozen 23. 08. 1884
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Dlouhá 46
Transport Cv, č. 408 (06. 03. 1943, Praha -> Terezín)
Transport Dl, č. 600 (06. 09. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zavražděn

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/88442-izak-gerzon/

Izák (rovněž Izák Zelig) Gerzon se narodil 23. 8. 1884 v městečku Sanok (tehdy rakouská Halič, dnes Polsko) jako syn Shaloma Gershona a jeho manželky Gitl (rozená Schechterová).  Chaje Rivka (též Regina) Gerzonová se narodila 18. 3. 1887 v Mukačevě (tehdy Uhersko, dnes Ukrajina); jejím otcem byl  Hersch-Leib Klein a její matkou Ráchel (rozená Ledermannová). Svatba Izáka a Chaje Rivky se konala 13. 2. 1908 v Mukačevu. Rodina se později přestěhovala do Moravské Ostravy, kde Izák pracoval jako rituální řezník, a v roce 1940 pak do Prahy, kde Izák působil jako obřízkář pražské židovské obce. Dne 6. 3. 1943 byli spolu deportováni z Prahy do Terezína a odtud spolu 6. 9. 1943 do koncentračního tábora Osvětim – Březinka. Zde byli 8. 3. 1944 spolu s dalšími 3 790 spoluvězni z tzv. Terezínského rodinného tábora zavražděni.

Synům Izáka a  Chaje Rivky se podařilo utéci včas před nacistickým režimem do bezpečí: Jákob už v roce 1933 odešel do Palestiny, Shalom 1938 do Jugoslávie a pak rovněž do Palestiny, David v roce 1939 do Velké Británie a nejmladší Armin později do Dánska a odtud do britské armády. Dcery Irena (žila v Mukačevu, jejím mužem byl Nathan Schönfeld) a Chana (žila ve Vrbovém na Slovensku, jejím mužem byl Eisik Rupp) zahynuly v důsledku holocaustu i se svými manžely a dětmi. Dcery Berta a Frida byly rovněž deportovány do Terezína a Osvětimi, podařilo se jím ale druhou světovou válku přežít. Berta se později vystěhovala do Izraele a do Chile, Frida žila celý další život v Praze.