GIPSZ EMANUEL REGINA MAdresa: NA BOJIŠTI 16, PRAHA 2

Narozen 09. 09. 1889
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Transport A, č. 471 (16. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděn 30. 09. 1942 ŁódźGIPSZ EMANUEL REGINA KM

Databáze holocaust