GOLTZ OTTO ANNA MAdresa:  ŘÍMSKÁ 1199/35PRAHA 2

Narozen 05. 12. 1865
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Římská 35
Transport AAp, č. 142 (09. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Zavražděn 04. 12. 1942 TerezínŘímskáaM

Databáze holocaust