Grümbaum Leo MarieAdresa: CHOPINOVA 1493/24, PRAHA 2

Narozena 04. 01. 1914
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, U Riegrových sadů 24
Transport B, č. 872 (21. 10. 1941, Praha -> Lodž)
ZavražděnaChopinova 24M

Databáze holocaust