PPLK. SOCHORA 738-38 MUmístění: PPLK. SOCHORA 738/38, PRAHA 7

Narozen 10. 09. 1901
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Transport A, č. 818 (16. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděn

Databáze holocaust