PPLK. SOCHORA 738-38 MUmístění: PPLK. SOCHORA 738/38, PRAHA 7

Narozena 25. 03. 1928
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Transport A, č. 820 (16. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděna

Databáze holocaust