Umístění: Praha 6, Na Zátorce 673/26
Nápis: ZDE BYDLEL HANUŠ HACHENBURG, NAR. 1929
DEPORTOVÁN 1942, DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V OSVĚTIMI

Narozen 12. 07. 1929
Poslední bydliště před deportací: Praha XIII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Belgická 16
Transport Ca, č. 711 (24. 10. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ds, č. 677 (18. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/91703-hanus-hachenburg/