KATZHUmístění: Praha 1, Dlouhá 733/29, v chodníku před vchodem do domu, (2009)

Nápis: ZDE BYDLEL HANUŠ KATZ, NAR. 1924
DEPORTOVÁN 1942, DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V MAJDANKU

Narozen 07. 10. 1924
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Dlouhá 29
Transport Au, č. 278 (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ay, č. 124 (17. 05. 1942, Terezín -> Lublin)
Zavražděn 11. 08. 1942 Majdanek

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/97620-hanus-katz/