Spalena náhrada 2023

Adresa: Spálená 93/23, Praha 1

Narozen 28. 03. 1896
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Spálená 23
Transport E, č. 383 (03. 11. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděn 24. 12. 1942 Łódź

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/145372-emil-hartmann/