Umístění: Praha 1, Ovocný trh 580/2, v chodníku před vchodem do domu (2008)
Nápis: ZDE ŽILA HELENA WINTEROVÁ, ROZ. POPPEROVÁ, NAR. 1904
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA V OSVĚTIMI
Poznámka: Jeden z prvních deseti kamenů, odhalených 8.10.2008 v ulicích Prahy 1.

Narozena 26. 02. 1904
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIX, Na Kodymce 35
Transport Ck, č. 225 (22. 12. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ct, č. 962 (29. 01. 1943, Terezín -> Osvětim)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/134695-helena-winterova/