Foto Herman OttoHerman2MAdresa: PETRSKÁ 1177/11, PRAHA 1

Narozen 26. 11. 1883
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Peterská 11
Transport Cc, č. 283 (20. 11. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Cu, č. 797 (01. 02. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zavražděn

Databáze holocaust