Petrská 1551-23 7Umístění: PETRSKÁ 1551/23, PRAHA 1PETRSKÁ M3

Narozen 28. 03. 1907
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Transport Bg, č. 685 (12. 09. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bu, č. 712 (08. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)
Zavražděn

Databáze holocaust