Umístění: Praha 1, Klimentská 1443/50 (2012)
Nápis: ZDE ŽIL HUGO SLONITZ, NAR. 1873,
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚN V OSVĚTIMI

Narozen 25. 03. 1873
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Klimentská 50
Transport AAs, č. 270 (20. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ev, č. 1541 (28. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/124511-hugo-slonitz/