Address: Praha 1, Haštalská 11/790, Staré město, (2010)

Inscription: ZDE BYDLELA IRMA KOHNOVÁ ROZ. ROUBÍČKOVÁ, NAR. 1883
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA V SOBIBORU

Born 25. 08. 1883
Last residence before deportation: Prague I
Address/place of registration in the Protectorate: Prague I, Haštalská 11
Transport At, no. 951 (07. 05. 1942, Prague -> Terezín)
Transport Ax, no. 951 (09. 05. 1942, Terezín -> Sobibór, Ossowa)
Murdered

Stolperstein für Irma Kohnova.jpghttps://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/100666-irma-kohnova/