URBUmístění: Praha 1, Senovážná 6/996, Nové Město, v chodníku před domem, (2010)
Nápis: ZDE BYDLEL JAN URBACH, NAR. 1905
DEPORTOVÁN 1941 DO LODŽE, ZAVRAŽDĚN 1942 TAMTÉŽ

Narozen 26. 01. 1905
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha II, Senovážná 6
Transport B, č. 903 (21. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděn 25. 02. 1942 Łódź

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/142807-jan-urbach/