Umístění: Praha 6, Uralská 690/9
Nápis: ZDE ŽIL RNDR. JAROMÍR ŠÁMAL, nar. 1900
ZATČEN 1942, POPRAVEN 5.6.1942 V PRAZE

Po získání titulu doktora v roce 1923 se stal hned asistentem prof. Weniga a později prof. Jandy v stavu pro všeobecnou a pokusnou zoologii. Odtud odešel na vysoké učení technické, habilitoval se tam v oboru všeobecné a užité entomologie a v roce 1935 byl jmenován profesorem zoologie. Tak jako jeho otec zapojil se do protiněmeckého odboje s v době druhého stanného práva v červnu 1942 byl v Kobylisích zastřelen.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_%C5%A0%C3%A1mal