Umístění: Praha 7, Pplk. Sochora 739/36, Holešovice, v chodníku napravo od vchodu
Narozen 02. 09. 1880
Poslední bydliště před deportací: Praha V., Pařížská 22
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha V, Norimberská 22
Transport V, č. 7 (30. 01. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ev, č. 90 (28. 10. 1944, Terezín -> Osvětim),
ZAVRAŽDĚN

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/77144-josef-bergmann/