Umístění: Praha 8, Sokolovská 30/59
Narozen 06. 09. 1876
Poslední bydliště před deportací: Praha II
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha X, Královská 30
Transport AAs, č. 524 (20. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bx, č. 11 (22. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)
Zavražděn.

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/102815-josef-kraus/