Umístění: Praha 1, Úvoz 156/13, v chodníku
Nápis: ZDE ŽIL JUDR. JOSEF RŮŽIČKA, NAR. 1889
ZAVRAŽDĚN 1942 V MAUTHAUSENU

Kámen byl vsazen do chodníku v ulici Úvoz na památku českého právníka a diplomata Josefa Růžičky, který se stal obětí nacistického režimu. Josef Růžička nechal postavit dům, který nazval Na Krásné vyhlídce po někdejší hospodě a kde už 70 let sídlí švédské velvyslanectví. Josef Růžička nebyl jen věhlasným pražským právníkem, ale také honorárním konzulem Panamy a po okupaci vydával československým židům panamská víza. Udal ho nakonec gestapák, který v domě bydlel. V roce 1942 byl Josef Růžička zavražděn v Mauthausenu.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/dalsi_stolperstein_najdete_u_svedskeho.html

Josef Apollo Růžička.