Umístění: Boleslavská 12, Praha 10

Narozen 14. 10. 1894
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Boleslavská 12
Transport Cc, č. 718 (20. 11. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ek, č. 1927 (28. 09. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zavražděn

Databáze holocaust

Milá Ido, milý Bohoušku,

obdivujeme vaši prozíravost, s kterou jste odhadli nebezpečí pro vaši rodinu, obdivujeme vaši oběť, s kterou jste se dokázali vzdát svých dětí s nadějí, že je ušetříte osudu, který vám potom připravil holocaust. Vaše dcery dostávaly od vás do Anglie láskyplné dopisy plné humoru a nadhledu. Ani Alice ani Mimka nemohly tušit, kolik strádání vás doma provází. Po válce vás vaše dcery marně čekaly, marně po vás pátraly. Vnoučata, která se narodila již v mírovém čase, marně toužila po babičce a dědečkovi. Děkujeme a vzpomínáme.