Kahnová AnnaMAdresa: SCHNIRCHOVA 1253/3, PRAHA 7

Narozena 16. 01. 1870
Poslední bydliště před deportací: Praha XIX
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha VII, Schillerova 43
Transport Au, č. 324 (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Zavražděna 20. 08. 1942 TerezínSchnirchova 3M

Databáze holocaust