KalichMUmístění: Praha 6, Čs. Armády 928/19

Narozen 11. 06. 1896
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha V, Žatecká 14
Transport Au, č. 707 (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ay, č. 349 (17. 05. 1942, Terezín -> Lublin)
Zavražděn

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/97025-bedrich-kalich/