KalichM

Umístění: Praha 6, Čs. Armády 928/19

Narozena 18. 07. 1910
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha V, Žatecká 14
Transport Au, č. 706 (12. 05. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ay, č. 348 (17. 05. 1942, Terezín -> Lublin)
Zavražděna

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/97030-lota-kalichova/