Umístění: Praha 4, Lumírova 525/1
Nápis: ZDE ŽIL KAREL PICK, NAR. 1895
DEPORTOVÁN 1942 DO TEREZÍNA, 1944 DO OSVĚTIMI, ZAVRAŽDĚN

Narozen 04. 11. 1895
Poslední bydliště před deportací: Praha XIV
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XIV, Brusova 1
Transport Ca, č. 238 (24. 10. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Eb, č. 342 (18. 05. 1944, Terezín -> Osvětim)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/113459-karel-pick/