Praha 2 - Šumavská 24 - M

Umístění: Praha 2, Šumavská 24

Narozen 19. 04. 1871
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Šumavská 24
Transport AAr, č. 232 (16. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bw, č. 1145 (19. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)
Zavražděn
Viktor Kohn | Databáze obětí | Holocaust

Naše babička nám hodně vyprávěla o svém životě. Také o dvou starších židovských sousedech, kteří bydleli v našem domě v Šumavské ulici. Neměli děti a babička měla v době okupace už dospělé dcery, takže s nimi intenzivně prožívala zejména jejich osamělé čekání na transport. Nikdy se nedověděla, jak a kde skončili, ovšem na to, že tak hodní lidé nejenže beze stopy zmizeli, ale poslední roky jejich života byly stupňovaným utrpením, na to nemohla zapomenout. Babička zemřela a nikdo už neznal jejich jména. Když jsme se dozvěděli o akci STOLPERSTEINE, začali jsme my vnuci pátrat a s pomocí archivu Židovské obce zjistili nejen, že to byli MALVÍNA a VIKTOR KOHNOVI, ale i jejich základní životopisná data. A potom byl už jen krok k tomu dvěma kameny před jejich posledním bydlištěm uctít jejich památku a zřídit tak symbolický hrob.
Babička by si to určitě přála a jako ona nemohla zapomenout, neměli bychom zapomínat ani my…
Alexandr Pařík, Eva Cikhartová