KollinskyM1Umístění: Praha 1, Rytířská 399/24KollinskyM2

Narozen 11. 09. 1888
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Provaznická 11
Transport D, č. 318 (31. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděn

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/144539-ottokar-kollinsky/