NA POŘÍČÍ 1044-20mUmístění: Na Poříčí 1044/20, Praha 1Jindrich Kral, narozen 1881

Narozen 01. 02. 1881
Transport Au 1, č. 978 (15. 05. 1942, -> Terezín )
Transport Ay, č. 978 (17. 05. 1942, -> Lublin)
Zavražděn

Databáze holocaust

Jindřich Král se narodil v Černilově, v okrese Hradec Králové; v Hradci rovněž absolvoval nižší českou reálku. Roku 1897 přišel do Prahy, začal pracovat a při tom navštěvoval večerní kurs obchodní školy. Po praxi v Náchodě a v Praze založil roku 1908 vlastní firmu. Obchod Král & Beneš – módní látky a hedvábí, který byl na rohu Jindřišské ulice a Václavského náměstí, vedl Jindřich Král po odchodu obchodního partnera M. Beneše roku 1912 sám, a to až do obsazení českých zemí nacisty v roce 1939. V jeho podniku, který přestál i období velké hospodářské krize, se vyškolilo mnoho učňů, ti s Jindřichem zůstávali i po svém odchodu v kontaktu a přátelských vztazích. Jindřich podporoval řadu českých dobročinných spolků; od roku 1908 byl členem Sokola. Jeho život tragicky ukončili nacisté, Jindřichova stopa se ztrácí v květnu 1942, kdy odešel transportem do Terezína a dva dny na to do Lublinu v dnešním Polsku, kde se nacházel koncentrační tábor Majdanek.