POD PEKÁRNAMI 878-2 MUmístění: POD PEKÁRNAMI 878/2, PRAHA 9POD PEKÁRNAMI 878-2 foto

Narozena 03. 03. 1885
Poslední bydliště před deportací: Praha IX
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha IX, Královská 261
Transport AAr, č. 801 (16. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport AAy, č. 787 (28. 07. 1942, Terezín -> Baranoviči)
Zavražděna

Databáze holocaust

Selmin otec Albert Šrámek byl obchodníkem v Karviné, v nedalekém Petřvaldu měla Selma roku 1908 svatbu. Její manžel Arnold Král pracoval jako elektroinženýr ve vysočanské továrně Emila Kolbena, později se stal jedním z ředitelů ČKD. V Praze Vysočanech se Selmě a Arnoldovi roku 1911 narodila dcerka Věra. Cestovní pas Selmy Králové dokládá, že rodina společně cestovala do zahraničí (Itálie, Jugoslávie, Francie). Předválečný rodinný život drasticky ukončilo obsazení českých zemí nacistickým Německem roku 1939. Dcera Věra se roku 1934 provdala za Antonína Hulenu, českého bankovního úředníka, který byl za války vězněn pro odbojovou činnost. Během stupňování protižidovských opatření umírá v březnu 1942 Selmin manžel Arnold. V červenci 1942 je Selma poslána transportem do Terezína, po necelých dvou týdnech pokračuje dál na východ. U města Baranoviči, v dnešním Bělorusku, byla nacisty spolu se všemi dalšími transportovanými v lese zavražděna. Selma Králová byla předvídavá, za války zapřela úřadům, že by měla děti, čímž svou dceru uchránila před transportem. Věřini potomci myslí na tento čin Selmy Králové s úctou a obdivem.