Kürschnerová BertaMAdresa: BRABCOVA 685/3, PRAHA 4

Narozena 26. 06. 1891
Poslední bydliště před deportací: Praha XII., Libická 10
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Libická 10
Transport L, č. 33 (10. 12. 1941, Praha -> Terezín)
Transport AAi, č. 120 (13. 06. 1942, Terezín -> neznámé místo)
ZavražděnaBrabcovaM

Databáze holocaust

 

 

Kurschnerova-Berta_largeBerta Minkusová se narodila 26. 6. 1891 v Praze a žila zde do svých 23. let. Poté se provdala za Juliuse Kürchnera a přestěhovala do Augšpurku, kde se narodily obě dcery,  Edita  23. 8. 1919 a Alžběta 7. 4. 1927.  Po smrti manžela v roce 1930 se i s dětmi stěhuje zpět do Prahy. Dcera Edita vystu­dovala Městskou odbornou školu a pracovala jako modistka. Berta 4. února 1939 žádá o rychlé vystavení Nausenova pasu pro sebe a mladší nezletilou dceru Alžbětu se záměrem odjet do Brazílie. Dcera Edita podává stejnou žádost. Doklad o tom, že se jim podařilo pas získat, neexistuje a Berta je s oběma dcerami deportována 10. 2. 1941 do Terezína. O rok později, 13. 6. 1942, jsou všechny tři odvezeny na neznámé místo, kde zahynuly.