Umístění: POD KLAUDIÁNKOU 299/31, PRAHA 4

Narozen 03. 06. 1884
Poslední bydliště před deportací: Praha V
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XV, Pod Klaudiánkou 299
Transport AAh, č. 24 (10. 06. 1942, Praha -> Ujazdow)
Zavražděn

Databáze holocaust

JUDr. Artur Lederer (1884-1942?) a Edita Ledererová, roz. Löblová (1891-1942?) byli podnájemníci mého dědečka ing. Františka Votavy ve vile, kterou postavil ve třicátých letech dvacátého století pro svou rodinu v ulici Pod Klaudiánkou 31, čp. 299, v Praze-Podolí. Manželé Ledererovi odešli do transportu v roce 1942, po nich byl do uvolněného bytu nuceně dosazen německý nájemník SS, který pracoval jako lékař v nedaleké podolské nemocnici, sloužící jako lazaret SS. Po nástupu komunistů byla vila rodině zkonfiskována a její zařízení, včetně několika věcí, které si u mých prarodičů uložili Ledererovi, bylo nutno odstěhovat do menšího domku v Nymburce. Dědeček záhy nato zemřel. Věci Ledererových moje babička Libuše Votavová opatrovala do konce svého života, ačkoli již bylo jasné, že se pro ně patrně nikdo nevrátí. Chmurná předtucha se stala jistotou, když jsme s manželem Filipem Karfíkem začali po osudu Ledererových pátrat a dohledali jejich data v databázi obětí Nadace terezínské iniciativy. Díky projektu Stolpersteine, který v Praze organizují paní Hermína Neuner a pan František Bányai, pak bylo možné uctít jejich památku vsazením dvou Stolpersteinů do chodníku před bývalou dědečkovou vilou (která již není v majetku rodiny), na adrese jejich posledního bydliště. Stalo se tak dne 19. 6. 2024.
Nechť jsou jejich duše připojeny ke svazku živých תנצב״ה
Lenka Karfíková, roz. Votavová