Umístění: DĚLOSTŘELECKÁ 18, PRAHA 6

Narozen 12. 03. 1915
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Bartolomějská 3
Transport E, č. 324 (03. 11. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděn

Databáze holocaust 

1933 ukončení studia na gymnasiu. Pracoval ve stejné pojišťovně jako jeho otec, v roce 1937 pobyt v Terstu.
1935 řidičské oprávnění, vlastní vůz.
1939 hlášen bytem v Bartolomějské 3
V květnu 1940 vstoupil do římskokatolické církve.
3.11. 1941 deportace do Lodže
1944  přes koncentrační tábor Osvětim do Dachau transport do pobočného tábora Kaufering.
25.4.1945 – umírá dva dny před osvobozením tábora