Umístění: DĚLOSTŘELECKÁ 18, PRAHA 6

Narozena 29. 05. 1893
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Dlouhá 16
Transport C, č. 923 (26. 10. 1941, Praha -> Lodž)
Zavražděna

Databáze holocaust

Narozena 29.5. 1893 v Praze Karlíně, v rodině obchodníka Allexandra Pollaka a jeho ženy Franzisky, rozené Freundové.
1913 – sňatek s Moritzem Lorie[i] (1883-1925), pozdějším místoředitelem pojišťovny Riunione Adriatica die Sicurtà. Manželům se narodily děti Josef a Gertruda.
1929 – Koupě vily na rohu Pevnostní a Dělostřelecké ulice č.p. 588, postavené r. 1928 dle návrhu architektů Ernsta Mühlsteina a Viktora Fürtha. Luisa Lorieová zde bydlela zde společně s dětmi, nemocnou matkou a personálem.
1939 – „ghetto bez zdí“: nařízení protektorátních úřadů Židy postupně vyloučila z normálního života (omezení výkonu povolání, nakládání s majetkem, aktivit a pohybu na veřejnosti)
Březen 1940 – převod domu v Pevností ulici na Ústřednu pro židovské vystěhovalectví (Zentrallstelle für jüdische Auswanderung), sídlící v Dělostřelecké 11. [ii] Vilu pak ústředna užívala jako ubytování pro své zaměstnance.
1940-1941- Luisa hlášena na adrese Klimentská 32, později v Dlouhá ul.16.
10. 1941 transport z Prahy do lodžského ghetta. Posledním záznam o jejím pobytu z prosince 1942.
[i] Na Moritze Lorie a jeho ženu a jejich podporu vzpomíná synovec Moritze Lorie Josef Feigl ve své knize „Kdo se vydal na cestu, má o čem vyprávět“ (vyd. Zdeněk Susa, Středokluky, 2016), kde líčí osud celé své rodiny. Sám jako jeden z mála holokaust přežil – v lodžkém ghettu.
[ii] Úřadovně podléhaly veškeré úkony týkající se židovského obyvatelstva: zprvu se jednalo o žádosti o vystěhování, brzy o registrace majetku a deportace do koncentračních táborů.