Umístění: Praha 1, Michalská 21/435, v chodníku před domem (2011)
Nápis: ZDE ŽILA MATYLDA HASTERLÍKOVÁ, NAR. 1872
DEPORTOVÁNA 1942 DO TEREZÍNA, ZAVRAŽDĚNA 1942 TAMTÉŽ

Narozena 17. 12. 1872
Poslední bydliště před deportací: Praha I
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha I, Michalská 21
Transport Cc, č. 228 (20. 11. 1942, Praha -> Terezín)
Zavražděna 22. 11. 1942 Terezín

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/92274-matilda-hasterlikova/