Stolperstein für Josef Mautner.jpgUmístění: Belgická 67/25, Praha 2

Narozen 13. 12. 1929
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha XII, Belgická 16
Transport Ck, č. 73 (22. 12. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Ev, č. 301 (28. 10. 1944, Terezín -> Osvětim), ZAvražděn

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/108938-josef-mautner/