Umístění: Praha 1, Dušní 112/16, před domem vpravo (2012)

Nápis: ZDE ŽIL MAXMILIAN LASCH, NAR. 1890,
DEPORTOVÁN 1941 DO LODŽE, ZAVRAŽDĚN

Narozen 22. 10. 1890
Poslední bydliště před deportací: Praha XV
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha
Transport B, č. 829 (21. 10. 1941, Praha -> Lodž)

https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/142470-maximilian-lasch/

Stolperstein für Maximilian Lasch.jpg