ČELAKOVSKÉHO SADY 434-8m2Umístění: ČELAKOVSKÉHO SADY 434/8, Praha 2

Narozen 12. 10. 1896
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha VIII, Trojská 315
Transport N, č. 88 (17. 12. 1941, -> )
Transport Ek, č. 331 (28. 09. 1944, -> Osvětim)
ZAVRAŽDĚN
Dabáze holocaustu

ČELAKOVSKÉHO SADY 434-8m1