Meisslová dagmarMAdresa: KOPERNÍKOVA 4, PRAHA 2

Narozena 27. 04. 1926
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha VIII, Trojská 315
Transport Bf, č. 140 (08. 09. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Er, č. 948 (16. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
ZavražděnaKoperníkova 4M

Databáze holocaust