LIBUŠINA 49-3 MUmístění: LIBUŠINA 49/3, PRAHA 2

Narozena 23. 04. 1883
Poslední bydliště před deportací: Praha XII
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Praha VI, Libušina 3
Transport AAp, č. 998 (09. 07. 1942, Praha -> Terezín)
Transport Bv, č. 1971 (15. 10. 1942, Terezín -> Treblinka)
Zavražděna

Databáze holocaust