Gorazdova M1Umístění: GORAZDOVA 335/14, PRAHA 2Gorazdova M3

NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1943 DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
OSVOBOZEN

Ze vzpomínek rodiny:
V domě za námi bydleli manželé Božena a Antonín Neumannovi a jejich dvě dcery – starší Eva a mladší Jiřina. Celá rodina byla postupně odvlečena do koncentračního tábora v Terezíně, byť ne najednou. Antonín a Božena byly vyslýcháni a vězněni gestapem. Eva a Jiřina pak odjely do Terezína transportem samy (zabalit musely i pro své rodiče, protože ti jeli z vězení rovnou). V Terezíně se s rodiči skutečně shledaly. V Terezíně strávili dlouhý rok a půl, aby pak – opět ne pohromadě – byli odesláni do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.
Božena, Jiřina a Eva dorazily na rampu v Osvětimi společně a vydaly se vstříc doktorovi Mengelemu. Eva, tehdy přesně osmnáctiletá, si vzpomněla, že má u sebe učebnici ruštiny. Došlo jí, že pokud by u ní učebnici při šacování našli, mohlo by jí to přitížit. Běžela tedy zpět k vlaku a do jednoho z vagónů učebnici hodila. Božena a Jiřina – té bylo v tu dobu patnáct – se mezitím dostaly k rozřazovací komisi a ta je poslala na opačnou stranu než o chvíli později Evu. Babička Eva už svoji matku a sestru nikdy neviděla. I otec se dostal do Osvětimi, ale až na samém sklonku provozu tábora smrti. Navzdory své vrozené srdeční vadě a díky své lékařské profesi vyvázl – byl přidělen na práci do táborové nemocnice.